МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Галузеві стандарти вищої освіти:

Книги реєстрації практичної підготовки

Програми підвищення кваліфікації

Наказ Міністерства освіти від 09 грудня 2011 року №1411 "Про впровадження системи стандартів якості у навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, що здійснюють підготовку кадрів для екіпажів морських суден"

Національний освітній глосарій: вища освіта – 2011

Національний освітній глосарій: вища освіта – 2014

Розроблення освітніх програм