НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Національна рамка кваліфікацій

Національна стандартна класифікація освіти (проект)

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 р. № 567 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден"